Waar bent u naar op zoek?

Rechtzinnigen en modernen in de familie Hugenholtz

18-02-2020

In vele tientallen gemeenten komt op het bord met de namen van de predikanten een dominee Hugenholtz voor. Geen wonder, want ruim twintig dragers van deze naam zijn predikant geweest, schrijft ds. L.J. Geluk.

Ik weet van geen andere familie waarin het ambt zo dikwijls van vader op zoon is overgegaan. Predikanten met deze naam stonden zowel in het nog altijd kleine Cillaarshoek als in Amsterdam, waar lange tijd de grootste hervormde gemeente ter wereld te vinden was. 

Bentheim

Het begon met Friedrich Wilhelm Hugenholtz, die van 1693 tot 1730 leefde. Hij was volgens ‘het Blauwe Boekje’ (Nederland’s Patriciaat) de zoon van Petrus Bernardus Hugenholtz, die als leraar aan de Latijnse school van Wetter aan de Ruhr (Duitsland, graafschap Mark, dat sinds 1614 tot het keurvorstendom Brandenburg behoorde) verbonden was.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 februarii 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.