Waar bent u naar op zoek?

Redactieleden vertellen over ‘hun’ belijdenisteksten

25-03-2020

Wie belijdenis doet, krijgt een bijbeltekst mee. Na een seizoen belijdeniscatechisatie maakt de predikant een inschatting van welke tekst bij wie past. Zo’n vers kan veel in je leven gaan betekenen. Hoe is dat voor de redactieleden van De Waarheidsvriend?

‘Ik geloof niet in mijn geloof’

Ik heb in 1980 belijdenis gedaan, nu veertig jaar geleden. Mijn wijkpredikant was ds. J. Vos, die later mijn schoonvader werd. Ik kreeg als belijdenistekst Hebreeën 10:23 mee: ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.’ Ik was onzeker, zoekende. Kan ik geloven? Mag ik geloven? De belijdenistekst verschuift de aandacht naar de Heere, naar de zoekende God: Hij vindt verlorenen.

(…)

Ds. J.A.W. Verhoeven is sinds 2019 lid van de redactie.

 

‘Een hemels uitroepteken’

Zonder twijfel is de tekst die ik op Pinksteren 1996 meekreeg een vers met diepe inhoud: ‘Want de Heere geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.’ (Spr.2:6) Toch dacht ik destijds dat de keus vooral illustreerde hoe de predikant mij zag: het meisje uit de groep dat in Leiden studeerde.

Een predikant doet zijn best een bij de catechisant passende tekst te vinden.

(…)

Tineke van der Waal is sinds 2007 lid van de redactie.

 

Lees de volledige tekst van deze bijdragen en die van de andere redactieleden in De Waarheidsvriend van donderdag 26 maart 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.