Waar bent u naar op zoek?

Reddend handelen van God

26-04-2011

Als je geen zicht hebt op de orde van het heil, verlies je het zicht op het reddend handelen van God in je leven. Met deze uitspraak onderstreept ds. G. Wassinkmaat het belang van het thema dat hij in ‘Orde op zaken stellen' aansnijdt.

Ds. Wassinkmaat gaat zeker niet akkoord als drs. P.J. Vergunst hem vraagt of de orde van het heil wel een aangelegen thema voor 2011 is. ‘Het onderwerp is juist van groot belang. We leven in een tijd van veel kerkelijke verwarring en heilsonzekerheid. Mensen denken verschillend over de inhoud en de beleving van het geloof. Daar komt bij dat er een groot gebrek is aan kennis en inzicht van de Bijbel en de rijkdom van de belijdenisgeschriften. De hedendaagse christen lijkt zich aan te sluiten bij de huidige belevingscultuur. De bijbelse bevinding is echter de ervaring van het geloof dat God precies is zoals Hij Zich in Zijn Woord openbaart.