Waar bent u naar op zoek?

Religieuze motieven

22-10-2019

In de kroniek van Kontekstueel (Tijdschrift voor gereformeerd belijden nú) gaat burgemeester Jos Wienen van Haarlem in op het dragen van gezichtsbedekkende kleding, schrijft dr. A.A.A. Prosman in rubriek 'Uit de Pers'.

Kontekstueel

Rond 1 augustus gonsde het op radio en televisie van discussies. Het ging over een kledingstuk dat verboden werd. Slechts ongeveer vijftig tot tweehonderd mensen dragen dat kledingstuk. En het verbod geldt alleen op bepaalde plaatsen. Het was natuurlijk komkommertijd, maar was al deze aandacht niet wat overdreven? Eerlijk gezegd vond ik dat wel. Maar er is een aantal principiële punten mee verbonden, die het toch interessant maken om er aandacht aan te besteden in deze Kroniek. (…)

Lees de volledige tekst van deze ‘Uit de Pers’ met daarin commentaar van dr. A.A.A. Prosman op de geciteerde artikelen in De Waarheidsvriend van donderdag 23 oktober 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.