Waar bent u naar op zoek?

Rembrandts oog

09-03-2015

‘Jezus zal in doodsstrijd zijn tot aan het einde van de wereld. Gedurende die tijd mag er niet geslapen worden.’ Dit aangrijpende woord van Blaise Pascal komt bij dr. M.A. van den Berg boven bij de ets van Pascals tijdgenoot Rembrandt.

Er is geen twijfel aan dat er geslapen wordt als we de drie meest vertrouwde volgelingen in diepe rust zien liggen, net onder de rots waarop Christus’ hartverscheurende gebedsworsteling plaatsvindt. Dat het doodsgevaar meer dan reëel is, weten we als we onder de donker dreigende toren de soldaten al zien naderen. Hoe eenzaam is de Heiland in Zijn doodsnood. Maar ook: hoe bereid om de beker die de Vader Hem aanreikt helemaal leeg te drinken.

Eenzaam? Maar daar is dan toch die engel nog, die de Vader Hem zendt om Hem te ondersteunen? 

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 13 maart 2015.