Waar bent u naar op zoek?

Roeping in Brooklyn

06-10-2015

In het New Yorkse Brooklyn wonen meer Joodse mensen dan in heel Jeruzalem. Pieter en Alike van den Beukel zoeken hen op.

International Christian Fellowship (ICF) in Rotterdam zond het gezin Van den Beukel in 2012 uit naar New York om er te werken voor de organisatie Life in Messiah International. Eerder werkten ze namens ICF twee jaar voor het Israëlisch Bijbelgenootschap in Jeruzalem. Met hun kinderen Channah, Boaz en Yoël wonen Pieter en Alike in Immanuel House in Brooklyn. Life in Messiah heeft als missie Sharing God’s heart for the Jewish people: Gods hart voor het Joodse volk delen.

‘Dit geeft meteen onze roeping weer’, zegt Pieter. ‘De opdracht om Gods hart voor het Joodse volk te delen, betekent enerzijds christenen wijzen op Gods blijvende liefde en trouw ten opzichte van het Joodse volk. Anderzijds betekent dat vooral ook dat we Gods liefde willen delen met het Joodse volk zelf.’

Pieter en Alike zien het als hun opdracht om contact te zoeken met Joodse mensen en hen te wijzen op het leven dat te vinden is in Jezus als Israëls beloofde Messias. ‘We doen dat vanuit de overtuiging dat God niet loslaat wat Zijn hand begon en dat daarom nog altijd geldt dat het Evangelie van de Messias ‘een kracht van God tot zaligheid is, eerst voor de Jood (…)’ (Rom.1:16).’

De oproep ‘Troost, troost mijn volk’ uit Jesaja 40 beschouwen Pieter en Alike als hun persoonlijke roeping. ‘In de context van Jesaja is dit de opdracht om een goede boodschap te delen. Het is een boodschap die zich concentreert op de speciale Ontfermer die hoofdstuk 49 vers 10 noemt: de persoon van de Knecht van de HEERE. Als het Joodse volk erkent dat ‘Hij om onze overtredingen is verwond’ en dat ‘de straf die ons de vrede aanbrengt, op Hem was’ (Jes.53), dan zal het pas echt troost en vrede vinden. Deze persoon is niemand anders dan Jezus.’

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 2 oktober 2015.