Waar bent u naar op zoek?

Roepingen nemen af

Dr. J.A. van den Berg
Door: Dr. J.A. van den Berg
Kerkelijke gemeente
06-01-2022

Sinds de zomer ben ik meermalen door scriba’s van kerkenraden en voorzitters van beroepingscommissies gebeld of ik nog iemand weet voor hen. Ik hoor over vacatures voor missionaire werkers die zich lastig laten invullen, en over kerkenraden die moeten functioneren met veel open plekken.

Ik realiseer me dat het míjn indrukken zijn, ik overzie niet het hele land. Maar zelfs al is mijn waarneming beperkt, ik ervaar het als opvallende signalen, nu ik na maanden van ziekte weer aan het werk ben gegaan.

Signalen

Je kunt zeggen dat de signalen eenvoudig te verklaren zijn uit de demografische opbouw van de kerk. Een generatie van predikanten en kerkelijk werkers neemt afscheid en de leeftijdsopbouw in de kerk is zodanig dat er gewoon minder aanwas is. Afgezien van de problematische kant die daarmee verbonden is – hoe komt het dat de leeftijdsopbouw zoveel schever is dan in het geheel van Nederland? – vrees ik dat er meer meespeelt. Dat gaat over roeping.

Lees dan volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 januari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. J.A. van den Berg
Dr. J.A. van den Berg

is directeur van de IZB.