Waar bent u naar op zoek?

Romakinderen in de klas

15-05-2012

De Hervormde kerk van Slowakije kent specifieke problemen die in andere Oost-Europese landen niet voorkomen. A. Heldoorn gaat in op hoe Slowaakse christelijke scholen hiermee omgaan.

Kerk, school en gezin vormden vanaf de Reformatie een eenheid in de Hongaarstalige landen. Dit is niet alleen belangrijk voor de kerkelijke gemeenten in Slowakije, maar ook voor de maatschappij als geheel.

De Hervormde kerk van Slowakije leeft momenteel in een samenleving die weliswaar vrijheid kent, maar zich nog lang niet heeft losgeworsteld van de invloeden van het communisme.

Vanaf 1993 zijn er in Slowakije vijf kerkelijke lagere scholen en twee gymnasia gesticht. Bij de stichting van deze scholen was de Stichting Hulp Oost-Europa nauw betrokken.

In de eerste helft van de twintigste eeuw was er in elke plaats van belang zeker één christelijke school. Vanaf 1948 werden de scholen geconfisqueerd en moest de jeugd verplicht socialistisch getint onderwijs volgen. Het communistische bewind schreef een sterk propagandistische onderwijslijn voor, waarin geen plaats was voor God. De kinderen werden gehersenspoeld. Wie zich als ouder daartegen verzette, kon rekenen op flinke represailles van de geheime dienst, die tot in details in de privésituatie van mensen wist binnen te dringen.