Waar bent u naar op zoek?

Ruimte bieden

20-04-2021

Er bestaan heel wat stereotypen over mannen. Die kunnen de predikant of ouderling hinderen in het aannemen van de juiste pastorale houding tegenover mannen. Waar moet de zielzorger rekening mee houden? schrijft ds. M.J. Schuurman.

Dé man bestaat niet. Hoe een man is of hoe een man hoort te zijn, is afhankelijk van de sociale klasse, van het opleidingsniveau, afhankelijk van of iemand progressief of conservatief is. Een loonwerker kan een andere type man zijn dan de HBO-docent. Iemand uit een VINEX-wijk heeft een ander bestaan en kijk op zichzelf dan iemand die in een achterstandswijk woont. Een man in een stad kan op een andere manier op de kerk en de maatschappij betrokken zijn dan een man die op een dorp woont. Een lid van de CU verschilt behoorlijk van een PVV-stemmer. 

Stereotypen

Er zijn wel veel stereotypen over hoe een man is of hoe een man hoort te zijn. Die stereotypen komen niet alleen in reclames en films voor, maar ook in christelijke publicaties, preken en bijbeluitleg. Een stereotiep beeld dat ik geregeld in preken terug hoor, is dat mannen zich door hun lusten laten leiden. Uit een Amerikaans onderzoek naar preken van evangelicals over het huwelijk bleek dat in vrijwel alle gevallen de predikant alleen de man aansprak op seksuele verleidingen en op vreemdgaan. Daarmee wordt het beeld bevestigd dat mannen minder dan vrouwen hun driften en lusten kunnen beheersen en dat vrouwen kuiser zijn.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 april 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.