Waar bent u naar op zoek?

Jongeren en bijbellezen – praktische aanbevelingen (2, slot)

Ruimte voor de Schrift

Herman van Wijngaarden
Door: Herman van Wijngaarden
Jongeren en geloofsopvoeding
03-06-2024

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waardoor de Bijbel meer aan het woord komt.

Toen ikzelf als achttienjarige op de Evangelische Hogeschool zat, sloegen we elkaar in discussies om de oren met vragen als: ‘Waar staat dat?’ Als je kon aantonen waar je je argument aan ontleende, had je bij wijze van spreken de discussie gewonnen. Tegenwoordig werkt dat niet meer zo. Je moet er veel eerder rekening mee houden dat je te horen krijgt: ‘Maar je kunt de Bijbel ook anders lezen.’ Met een beroep op de Bijbel kom je nauwelijks verder.

 

Tegenspreken

Dit wordt extra bemoeilijkt doordat de kerkelijke cultuur anno 2024 is verschoven naar een manier van denken waarin het ‘tegenover’ van de Bijbel als Gods Woord steeds minder ruimte krijgt. Het hangt in de ‘geestelijke lucht’ om de Bijbel zo te lezen dat hij vooral ons eigen gelijk bevestigt. Als hij dat niet doet, dan is dat jammer voor de Bijbel…

Dan hebben we het dus over een veel diepere hermeneutische kwestie. De vraag die bij mij steeds meer bovenkomt, is: achten wij het nog mogelijk dat de Bijbel ons denken en/of ons handelen op enig punt tegenspreekt? En mág dat dan? Of is de schrijver van de Bijbel het toevalligerwijs altijd met ons eens? Ik ben wel eens bang dat die laatste gedachte dieper in ons kerkelijk leven is doorgedrongen dan wij beseffen.

Ik raak nu aan dingen die te ingewikkeld zijn om hier uitgebreid te bespreken. Maar volgens mij zijn ze wel wezenlijk. Vanwege bovenstaande kan ik me voorstellen wat verschillende mensen tegenwoordig wel zeggen: ‘Als er in Nederland nog een keer een opwekking komt, komt hij waarschijnlijk uit reformatorische kring.’ Waarom? Omdat dat de enige omgeving is waar het gezag van de Bijbel nog onomstreden is.

 

Vijf aanbevelingen

Nu volgen vijf praktische aanbevelingen die kunnen helpen om de Bijbel meer aan het woord te laten. Ze liggen misschien een beetje aan de oppervlakte, maar in afwachting van diepere inzichten kunnen we hiermee beginnen.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Herman van Wijngaarden
Herman van Wijngaarden

is conceptontwikkelaar bij de HGJB.