Waar bent u naar op zoek?

Ruimte voor Oekraïners

Hans Hubers
Door: Hans Hubers
07-04-2022

De hervormde gemeente in Barneveld heeft de kerkzaal van kerkelijk centrum Rehoboth beschikbaar gesteld voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Binnen twee weken werden de voorbereidingen gedaan en kwam een groep van ruim vijftig vluchtelingen vanuit Roemenië naar Barneveld.

Om dit mogelijk te maken is een werkgroep ingesteld met daarin een vertegenwoordiging uit de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Deze werkgroep weet zich geïnspireerd door de woorden in Mattheüs 25:31-46.

Open huis

De oorlogssituatie in Oekraïne doet een beroep op ons allemaal. Vrij snel zijn er, sinds de inval van het Russische leger in Oekraïne, eerste hulpverleningsactiviteiten opgepakt. Jongeren in de gemeente houden als ondersteuning van de actie ‘Barneveld helpt Oekraïne’ een inzamelingsactie. Door de gemeente Barneveld is een opvanglocatie in De Glind ingericht en gemeenteleden uit dit dorp zijn hierbij actief. Naast deze initiatieven is in Barneveld nu ook de kerkzaal in kerkelijk centrum Rehoboth ingericht als tijdelijke opvanglocatie. Het is de bedoeling om vervolgens duurzamere huisvesting te creëren, bijvoorbeeld door het plaatsen van stacaravans op erven in het buitengebied of in gastenverblijven.

Open harten en helpende handen

Via extra nieuwsbrieven is de gemeente geïnformeerd over dit initiatief. De oproep om zich als vrijwilliger te melden heeft meer dan tweehonderd namen van gemeenteleden opgeleverd. Veel kennis, ervaring en talent kan zo worden ingezet. Er zijn ruim twintig adressen van potentiële verblijfslocaties aangemeld. De gemeente is nauw betrokken, leeft mee en op veel plaatsen is gebed. Specifieke hulpvragen, zoals voor babyvoeding, badspullen of het ophangen van wat gordijnen, worden via de Facebookpagina van de diaconie van hervormd Barneveld makkelijk opgepakt.

Bed, bad, brood, begeleiding

Voor direct contact met de vluchtelingen uit Oekraïne en de organisatie van hun reis naar Barneveld is samengewerkt met de Barneveldse hulporganisatie ‘Together One Family’ (TOF). Op maandagavond 21 maart is een bus vertrokken vanuit Barneveld met drie chauffeurs en vier begeleiders. Deze kwam donderdagavond 24 maart terug met vijfenvijftig vluchtelingen. Ouder en ook heel jong, gezinnen en alleenreizenden. Dicht bij Rehoboth staat de Veluwehal. Samen met de gemeente Barneveld, sporthalbeheerder Optisport en het restaurant in de Veluwehal zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van sanitair en de maaltijdvoorziening voor de eerste periode. Zo zijn ‘bed, bad en brood’ dicht bij elkaar goed geregeld. In de eerste dagen na hun aankomst zijn met iedereen persoonlijke gesprekken gevoerd. Dit leidde spoedig tot enkele doorverwijzingen naar medische zorg en een opname in een plaatselijk zorgcentrum. Ook is geholpen met een gezinshereniging door een man uit de opvang in Appelscha op te halen en hem bij zijn vrouw en kinderen in Rehoboth te brengen. In enkele dagen konden bijna twintig mensen doorreizen naar familie of vrienden elders in het land, of zelfs naar België en Duitsland. Voor de overblijvende groep wordt duurzamere huisvesting gecreëerd.

Meeleven

Een groep gemeenteleden heeft op een zondagmiddag als teken van steun en verbondenheid met de vluchtelingen samen met hen in het Oekraïens een gebedslied gezongen. Ook zijn zij op de eerste zondag na hun komst naar de kerk geweest.

Dagelijks horen de vrijwilligers dat de Oekraïense gasten enorm dankbaar zijn voor alle goede zorgen en de hulp die geboden wordt. In de gesprekken met de vluchtelingen bleek dat een van de kinderen op die dag jarig was en zes jaar werd. Het leven gaat door en verjaardagen mogen gevierd worden. Begeleiders hebben voor dit meisje natuurlijk snel een cadeautje gekocht en tijdens de lunch is ze van harte toegezongen. Zo maar een voorbeeld hoe er in korte tijd een grote verbondenheid met elkaar ontstaat.

Hans Hubers
Hans Hubers