Waar bent u naar op zoek?

Rust vinden bij God

25-07-2019

De zieke en stervende mens wordt de woorden van de Schrift in de mond gelegd: als klacht, als belijdenis, als troost, als belofte, schrijft ds. M. Noorderijk.

Dat is, zo schreef dr. C.A. Tukker in 1976, de actualiteit van de Ziekentroost. De grote vraag hierbij is of die actualiteit er wel is.

 Wat moeten wij met een geschrift van bijna vierhonderdvijftig jaar oud? Ds. Tukker schreef al over de bezwaren tegen de Ziekentroost, in de inleiding van zijn boekje met een negental preken naar aanleiding van de Ziekentroost. Dat boekje kreeg de veelzeggende titel mee In het nooit ontdekte spoor.

Dr. Tukker wijst op wat in de toelichting op het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (midden jaren vijftig) staat te lezen. ‘Ondanks het waardevolle in de Ziekentroost, geschreven door Cornelis van Hille, is deze om zijn geheel verouderd karakter niet opgenomen en is een geheel nieuwe opzet gegeven, die rekening houdt met de vragen in onze tijd rondom gezond- en ziekzijn.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 augustus 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.