Waar bent u naar op zoek?

Ontheven orthodoxe predikanten (3, Hermann Friedrich Kohlbrugge)

‘Rustverstoorder’

Ds. M. van Kooten
Door: Ds. M. van Kooten
23-09-2021

Een van de meest populaire theologen is Hermann Friedrich Kohlbrugge (1804-1875). Zeker binnen de hervormde gemeenten in de Protestantse Kerk. Hoe bemind hij tegenwoordig ook moge zijn, het lidmaatschap tot de vaderlandse kerk werd hem ooit verhinderd.

Kohlbrugge werd geboren in Amsterdam, waar zijn vader een zeepfabriek had. Omdat moeder hervormd was en vader evangelisch-luthers, werd Kohlbrugge gedoopt in de Nieuwe Kerk, die vandaag de dag aan de erediensten is onttrokken.

In 1809 ging zijn vader met zijn gezin over tot de Hersteld Evangelisch Lutherse gemeente te Amsterdam. Deze kerk werd ook wel uitgescholden voor ‘de HEL kerk’. Deze kerk werd in 1791 gesticht in de hoofdstad, omdat het rationalisme in de prediking veld ging winnen van de lutherse predikanten. Er werd wel gezegd ‘dat zij zich bijna hees schreeuwden om de deugd aan te bevelen, terwijl zij haar zuivere bronwel, het geloof, toestopten’.

Grootmoeder

Al vroeg was er bij Herman belangstelling voor de dienst van de Heere. Grote indruk maakte zijn grootmoeder in Edam die hem bijbelse geschiedenissen vertelde aan de hand van de afbeeldingen op de haardtegels. Er kwam ook een andere periode. ‘Ik dacht niet meer aan het vroeger geleerde en begon eindelijk alle behagen te scheppen in heidense deugd en wijsheid, in joodse godsdienstigheid en eigengerechtigheid,’ schreef hij eens. Kohlbrugge ging studeren, maar moest thuis ook meehelpen in het bedrijf. Terwijl hij in zijn ene hand een boek hield, stookte hij met zijn andere hand de oven op. Naast zijn theologische studie in Amsterdam verdiepte hij zich zeer in de Oosterse talen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 september 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. van Kooten
Ds. M. van Kooten

is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.