Waar bent u naar op zoek?

Ruzie hoort niet bij de kerk

26-11-2012

Het is funest als een christelijke gemeente denkt met verdeeldheid te kunnen leven. Voor prof.dr. W. van 't Spijker is dat zonneklaar. Hij publiceerde deze maand een boekje in de Artiosreeks dat kerkenraad en gemeente kan helpen.

Dr. Van ’t Spijker (1926) weet waarover hij praat. Levenslang al is hij betrokken bij de kerk en bij gemeenten. Eerst als christelijk gereformeerd predikant, in het Friese Drogeham en Utrecht, daarna als hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit van zijn kerkgenootschap in Apeldoorn. Conflicten in gemeenten zijn niet iets van de 21e eeuw. ‘Al in de nieuwtestamentische gemeenten was dit praktijk en in Nederland is het sinds de Reformatie niet anders.’

Toch ziet hij reden om juist nu te komen met Conflictstof binnen de gemeente – ds. P.H. van Trigt schreef het Woord vooraf. ‘Het is vandaag overal ellendig, in de gereformeerde gezindte en in de hele kerkelijke wereld. Er doen zich momenteel veel veranderingen voor, die spanningen in gemeenten oproepen. We bevinden ons in een moment in de geschiedenis waarvan we de reikwijdte en diepte van wat ons overkomt niet peilen. Ik denk aan de uitvindingen van vandaag, de geavanceerde mobieltjes en computers, de sociale media. Nog nooit zijn er zoveel mogelijkheden geweest om te communiceren en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Tegelijk is de eenzaamheid nog nooit zo groot geweest.