Waar bent u naar op zoek?

Sabbatsrust op zondag

19-09-2011

Het vierde gebod is een heet hangijzer; ze roept meer vragen en moeilijkheden op dan de andere geboden. Dr. W.H.Th. Moehn over de zondag en sabbat.

Waarom wordt dit gebod nergens genoemd als in het Nieuwe Testament de Tien Geboden worden geciteerd (zie Luk.18:19 en Rom.13:9)? Hoe kon het gebeuren dat de zevende dag als rustdag is afgeschaft wanneer die dag gebaseerd was op een patroon van werken en rusten dat God Zelf in de schepping had gelegd? Dient een christen de zondag net zo in te vullen als een Jood de sabbat?

De vragen met betrekking tot de sabbat en de zondag zijn niet alleen theologisch van aard. Zij brengen ons ook bij ontwikkelingen in de samenleving. Welke plaats heeft de zondag (nog) in de Nederlandse samenleving? Ik denk aan de protesten tegen een 24 uurseconomie, waarin geen ruimte meer voor een gemeenschappelijk moment van rust is. Kan het christendom nog zo’n stempel op de samenleving drukken dat de eerste dag van de week het karakter heeft van een algemene rustdag? En niet onbelangrijk, hoe dient een ‘neutrale’ overheid om te gaan met de rustdag van andere godsdiensten als die dag niet samenvalt met de christelijke zondag?