Waar bent u naar op zoek?

Samen God ontmoeten

08-12-2020

In ons denken over het huisbezoek is het doel van het bezoek leidend: de gezamenlijke zoektocht van gemeentelid en ambtsdrager naar de ontmoeting met God, schrijft ds. R. van der Knijff.

Niet de ouderling en zijn verantwoordelijkheid staan centraal, maar het door God gezonden zijn.

Dat plaatst het huisbezoek in een kader van de zorg van God voor Zijn kudde. God wil ons genadig ontmoeten. Dat mag tot ontspannen huisbezoeken leiden. Dat geldt voor de kant van gemeenteleden: de kerkenraadsleden komen niet op inspectie, het gaat niet om controle, maar veel meer om omzien naar elkaar, vanuit hartelijke betrokkenheid en bewogenheid.

Ook voor ambtsdragers is deze insteek ontspannend: de zorg voor gemeenteleden ligt niet primair bij hen, ze mogen zoeken naar ontmoetingen waarin ze zich samen met de gemeenteleden laten verzorgen door God.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 december 2020.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.