Waar bent u naar op zoek?

Samen inloggen

Constant van den Heuvel
Door: Constant van den Heuvel
02-12-2021

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen gelden er weer strengere maatregelen. Sinds zondag hebben we te maken met een avondlockdown. Dit heeft ook gevolgen voor ons jeugdwerk. Dit artikel is bedoeld om iets bruikbaars aan te reiken voor de catechese. Het biedt zelfs een unieke kans.

In de nieuwbouwwijk Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost is wijk 9 van de hervormde gemeente Veenendaal nog altijd bezig met het opbouwen van het jeugd- en jongerenwerk. Pas een krappe tien jaar kennen wij catechisaties.

Het grote voordeel is dat er ruimte is om maatwerk te bieden. Zo hebben we besloten om voor de leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) beurtelings club en catechisatie te verzorgen. Bij de catechisaties voor de hogere groepen krijgt de predikant assistentie van gemeenteleden, onder wie mijzelf. Bij de catechese voor klas 1 t/m 3 van het middelbaar onderwijs gebruikte onze predikant, ds. A.T. van Blijderveen, afgelopen seizoen Leer en leef van de HGJB. Beurteling verzorgden ds. Van Blijderveen en ik de inleiding. De laatste tien minuten werden gebruikt om in vaste groepjes door te praten.

Zoom-verbinding

En toen kwam de lockdown… Bij mijn werk op het Ichthus College in Veenendaal zag ik hoe snel via Zoom het onderwijs op afstand toch kon doorgaan. Wij besloten hetzelfde te doen en ds. Van Blijderveen, die in zijn zendingstijd in Latijns-Amerika sowieso geleerd had in oplossingen te denken, regelde een Zoom-verbinding. Probleem was wel dat onderwijs achter een beeldscherm al snel verveelt en vermoeit. Daarbij kwam dat veel jongeren al een dag digitaal onderwijs achter de rug hadden (waarbij een aantal ondertussen heel andere dingen deed), zodat de vraag naar de effectiviteit reëel was.

Geloofsgesprek stimuleren

De Heilige Geest maakt mensen echter ook creatief en ineens kwam bij ons een mooi idee op. Als we ouders en kinderen nu eens zouden vragen om samen in te loggen. Dan weet je zeker dat de kinderen geen andere dingen gaan doen en de ouders weten wat hun kind te overdenken krijgt. Zo kunnen we ook het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen stimuleren. En laten we eerlijk zijn: de ouders hebben bij de doop beloofd om hun kinderen naar hun vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. We hebben de ouders (per mail) onze overwegingen uitgelegd en ook aangegeven dat we begrepen best iets van hen te vragen. Ouders en kinderen ontvingen een Zoom-link om in te loggen. En… dat deden ze ook. Het scherm werd gaandeweg een raster van veel kleine schermpjes. Na een korte begroeting begonnen we met gebed. Daarna gaven we via een powerpoint onze catechisatie.

Thuisvraag

Hierbij hadden we om de tien minuten een thuisvraag, die ouders en kinderen samen bespraken. We vroegen hun dan om de camera en microfoon uit te zetten. We begonnen steeds met een wat algemene vraag en gaandeweg werden de vragen (naar aanleiding van de stof) persoonlijker. Bij de eerste vraag deden we een korte nabespreking en bij de meer persoonlijke vragen wisselde dat. De bedoeling was dat ouders en kinderen elkaar in het hart konden kijken of op zijn minst elkaar geestelijk wat beter leerden kennen.

Kans

Toen de catechisaties eindigden en ook de lockdown tot een einde kwam, hoorden we van de ouderlingen dat ze op huisbezoek positieve reacties kregen. Daar zijn we oprecht dankbaar voor en we waren zelfs een tikkeltje teleurgesteld dat we het geloofsgesprek niet meer op deze manier konden faciliteren. Inmiddels is er weer sprake van forse maatregelen en is zelfs een totale lockdown niet uit te sluiten. Heel verdrietig allemaal, maar misschien biedt corona opnieuw een kans voor catecheten: de mogelijkheid om het geloofsgesprek tussen de generaties te faciliteren. Natuurlijk zal er technisch wel eens iets fout gaan, maar de kans is te mooi om het niet te proberen.

Constant van den Heuvel
Constant van den Heuvel