Waar bent u naar op zoek?

Samen met haar opvolger, mw. M.H. Guyt- Guyt uit Katwijk, voerde ze in 1992 de redactie van de bundel Geroepen als vrouw, verschenen bij het veertigjarig bestaan van de Vrouwenbond. In 1992 werd ze benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

06-01-2022

In de leeftijd van 91 jaar is op 27 december mw. A.C. Meijwaard-Fuite uit Zwolle overleden. Van 1973 tot 1991 was ze lid van het bestuur van de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen, van 1979 tot 1991 was ze presidente. Ook maakte ze bij de oprichting in 1981 deel uit van het bestuur van de vereniging ‘Op weg met de ander’. Verder was ze tien jaar lang een van de presidentes van het Comité Vrouwenbonden op gereformeerde grondslag. De Vrouwenbond heeft in de bestuursperiode van mw. Meijwaard verschillende nevenactiviteiten ontplooid, zoals het organiseren van vakantieweken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor alleenstaanden.