Waar bent u naar op zoek?

Samen optrekken

20-10-2022

Prop. J. Admiraal is sinds enkele weken beroepbaar. Hij is 35 jaar en getrouwd met Lineke (34). Samen hebben ze vier kinderen Jan (10), Micha (6), Mirjam (4) en Debora (0). Jan Admiraal is jongerenwerker in de hervormde gemeente Rouveen Staphorst.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Dat ik nu proponent mag zijn, is voor ons gezin na een lange periode van studie een mijlpaal. De weg was niet altijd makkelijk, maar op die weg hebben we telkens weer Gods nabijheid mogen ervaren.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

De studie theologie heb ik als uitdagend en intensief ervaren. Er waren mooie momenten waarop nieuwe inzichten werden opgedaan, maar ook momenten waarin er sprake was van vervreemding. Toch leverden ook die momenten nieuwe inzichten op. Tijdens de studie heb ik vooral geleerd om eerst naar de Schrift zelf te luisteren. Een ander inzicht dat ik opdeed, was dat de predikant geen alleskunner hoeft te zijn. Je mag met de aan jou geschonken gaven je inzetten voor het werk in Gods Koninkrijk. Een derde inzicht dat ik opdeed, was dat ondanks al ons menselijk falen God Zelf Zijn kerk in stand houdt.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

Al geruime tijd mag ik werkzaam zijn binnen de kerk als jongerenwerker. Daardoor heb ik heel wat ervaring op mogen doen met diverse facetten van het gemeentewerk. Ik kijk ernaar uit om als predikant ook in het ambt dienstbaar te mogen zijn. De gemeente is voor mij in de eerste plaats gemeente van Christus, waarin ik mijn plaats mag innemen. In alles wat we doen binnen de gemeente moeten we op Hem gericht zijn. Zo hoop ik samen met de gemeente op te mogen trekken, maar ook indien nodig dat mij de vrijmoedigheid en kracht wordt gegeven om een tegenover voor de gemeente te zijn. Daarnaast zou ik mij graag blijven verdiepen in de kerkgeschiedenis.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Om juist in het alledaagse leven getuige te zijn van Christus. In ons spreken, ons werken en ons leven mogen we in alle eenvoud doorgeven wat wij uit genade mochten en mogen ontvangen om zo een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.