Waar bent u naar op zoek?

Samenzanguur, nummer 250

19-01-2023

Op zaterdag 14 januari vond in de Oude kerk van Ede het 250e Samenzanguur plaats, een bijzonder jubileum. Over het thema ‘Woord en Daad rond zang en spel’ spraken ds. J.M. Molenaar uit Zoetermeer – tot vorig jaar predikant in Ede – en directeur-bestuurder Rina Molenaar van Woord & Daad. Op 3 mei 1997 had in Renkum/Heelsum de eerste bijeenkomst plaats, een initiatief van Joost Fraanje. Nog altijd behoort hij uit tot het organiserend comité, samen met de musicus Leander van der Steen en presentatrice Mirjam Visser-van der Zwan.

Het doel was en is christenen in samenzang en muziek op de eerste zaterdag van de maand te ontmoeten, en om met elkaar rond een door de spreker gekozen thema in gesprek te gaan. Inmiddels hebben meer dan honderd sprekers (met name predikanten) uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Bond, de Gereformeerde Gemeenten en later ook de Hersteld Hervormde Kerk hun medewerking verleend. Lange tijd was ds. J. Van Amstel adviseur. Na 24 jaar Heelsum/Renkum verhuisde het Samenzanguur naar Ede. Fraanje groeide op in het seculariserende Arnhem. Enthousiaste reacties na het samen zingen en musiceren toen hij zijn twaalfeneenhalfjarig huwelijk vierde, waren de aanleiding voor de start van het Samenzanguur. Meer informatie op samenzanguur.nl.