Waar bent u naar op zoek?

De blijde boodschap van Markus (2)

Satan verliest elke keer

Ds. M. Maas
Door: Ds. M. Maas
17-02-2022

We verdiepen ons in deze artikelenserie in het Markusevangelie. Deze keer letten we op de boodschap, de opbouw en de verschillende karakteristieken van dit Evangelie.

De boodschap die Markus brengt, vinden we in één enkel vers: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’ (Mark.10:45) Elk hoofdstuk laat twee kenmerkende dingen van de Messias zien: dienstbetoon en opoffering. Markus verkondigt de Heere Jezus als dé Dienstknecht van de HEERE (Jes.42:1), Die gezonden is om te verkondigen wat God op Zijn hart heeft. De gezonden Dienstknecht heeft dat bevestigd, toen Hij de profeet Jesaja citeerde: ‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE.’ (Jes.61:1-2a) Zo brengt dé Dienstknecht bij uitstek het heil van God onder de mensen.

Dienaar

Het Markusevangelie tekent de Heere Jezus als de trouwe, toegewijde, barmhartige en gehoorzame Dienaar. Voortdurend voorziet Hij in de lichamelijke en geestelijke noden van de mensen. Dat laat Markus duidelijk naar voren komen door Hem direct met Zijn drukke dienst te laten beginnen. Het is opvallend dat de evangelist Jezus’ afstamming en geboorte overslaat.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 februari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. Maas
Ds. M. Maas

is predikant van de hervormde gemeente te Rijssen.