Waar bent u naar op zoek?

Leer en leven – over de verhouding tussen dogmatiek, ethiek en spiritualiteit (2)

Schatten voor denken en doen

Ds. A. Goedvree
Door: Ds. A. Goedvree
Geloofsleer
Ethische thema’s
24-03-2022

Een christen erkent de Bijbel als bron en norm voor heel het leven: wij lezen de Bijbel en de Bijbel leest ons. Zo leren wij wie God is, wie wij zijn en hoe wij leven moeten. Daarmee zwemt de gelovige tegen de stroom van onze cultuur in.

De postmoderne westerse mens kent alleen de norm van het zelf. Die norm wordt vooral met gevoelsargumenten onderbouwd. Het is echter onze roeping om de Schrift te erkennen als bron en norm van ons leven. Wie erop let, merkt dat er tussen de Bijbel en ons hart stoorzenders zitten: ons zondige ik, maar ook de mening van de maatschappij en cultuur die zich via de media aan ons opdringt. Dat vraagt om een trouwe omgang met Gods Woord.

Dagelijkse oefenschool

Vervolgens leren we dat God afstand neemt van alles wat onheilig, onzuiver en onwaar is. Dat zegt veel over onze ethische roeping. Ook wij moeten ons distantiëren van alles wat vertroebeld is, waarin de leugen huist, van alles wat niet heilig is. Ga er in deze maatschappij maar aan staan! Dat vraagt om een aanhoudend biddend overleg met God om het onheilige te ontmaskeren en om de kracht te ontvangen om er afstand van te nemen. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de reële, maar ook van de virtuele wereld.

De andere kant is dat we ons actief richten op de verheerlijking van God. Dat vraagt overdenking en onderscheiding: op welke wijze kan ik in mijn dagelijks leven God vereren? Meestal gaan we dan voorwaarden stellen: als ik dit maar heb of dat kan, dan ben ik beter in staat om God te eren. Het is echter onze roeping om God te eren in alles van wie we nu zijn en wat we hier hebben. Wie afstand neemt van het kwade kan met wat overblijft altijd God eren. Dat is een dagelijkse oefenschool.

Innerlijke motivatie

In de voorgaande twee gaat het om het leven aan de buitenkant, maar het gaat ook om onze innerlijke motivatie, het vierde punt (zie kader). In God is immers een volmaakte balans tussen Zijn denken en doen en Zijn heiligheid. Daarom is ook de christen geroepen om te zoeken naar de balans tussen het praktische leven en wat er werkelijk van binnen omgaat. Dat betekent dat we onze innerlijke motivaties en overwegingen moeten onderzoeken. Bij een geopende Bijbel en met gevouwen handen moeten we zoeken naar de balans tussen binnenkant en buitenkant, om juist zo God oprecht te eren.

In het verlengde daarvan ligt het vijfde punt: dat we een inwendige afkeer van het kwade hebben. Dat is het moeilijkste punt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 maart 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. A. Goedvree
Ds. A. Goedvree

is predikant van de hervormde gemeente te Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld.