Waar bent u naar op zoek?

Scheppingsorde van belang in man-vrouw relatie

18-09-2019

Het Nieuwe Testament verbindt het verlossingswerk van Christus nauw met de teugkeer tot de oorspronkelijke bedoelingen van God bij de schepping, schrijft ds. C.H. Hogendoorn.

Dat zien we onder andere in Mattheüs 19, een van de bijbelgedeelten waarin een beroep op de scheppingsorde wordt gedaan.

In de voorgaande artikelen kwamen diverse dogmatici aan het woord. Uiteraard dient ons theologisch nadenken zich vanzelfsprekend voortdurend te toetsen aan het Woord van God. De relatie tussen dogmatiek en bijbelwetenschap is echter niet altijd zonder spanning geweest. We houden vast dat een dogmaticus in de eerste plaats een goede exegeet zal moeten zijn.

Nu richten we ons op die bijbelteksten die in de discussies over de scheppingsorde aan de orde zijn. Daarin moeten we ons uiteraard sterk beperken en we concentreren ons daarom op díe schriftgedeelten waarin een al dan niet expliciete verwijzing naar de schepping voorkomt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 september 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.