Waar bent u naar op zoek?

Seksualiteit en preken

07-04-2011

Is seksualiteit een thema voor op de preekstoel? Is er niet alles voor te zeggen om daar heel terughoudend mee te zijn? Met een bijdrage over seksualiteit en preken sluit ds. W. van Vreeswijk uit Rijssen een reeks over pastoraat rond het zevende gebod.

‘Ik hoor nooit een dominee vanaf de kansel over seksualiteit preken. Er lijkt wel een taboe te zijn, een houding van: laten we het er maar niet over hebben.’ Dit citaat van drs. Alie Hoek-van Kooten uit een artikel van het Nederlands Dagblad (15 november 2010) is een reactie op een onderzoek dat heeft plaatsgevonden onder christelijke jongeren over hun opvattingen wat betreft seksualiteit. Ze is geschokt over de uitkomsten. Het blijkt namelijk dat een groot aantal jongeren van christelijken huize nagenoeg niet anders met seksualiteit omgaat dan jongeren van niet kerkelijke afkomst.

Haar uitspraak geeft te denken. Is de houding van ‘laten we het er maar niet over hebben’ herkenbaar?