Waar bent u naar op zoek?

Seksualiteit

M. Klaassen, Arnemuiden
Door: M. Klaassen, Arnemuiden
27-08-2020

Hoewel het niet gebruikelijk is te reageren op een recensie – ieder heeft ten slotte het goed recht te vinden wat hij vindt van een boek – voel ik me toch gedrongen te reageren op de bespreking van mijn boekje En die twee zullen tot één vlees zijn door mw. Polinder-Segers (De Waarheidsvriend, 6 augustus). Om drie redenen:

– Mw. Polinder vindt dat mijn boekje te veel pasklare antwoorden geeft op ingewikkelde vragen rond masturbatie, anticonceptie en seksspeeltjes. Dat mag ze vinden, maar om dat te af te doen met de opmerking ‘gun elkaar de ruimte’ is bijbels en ethisch gezien beslist te kort door de bocht. Het doet ook geen recht aan de uitgebreide onderbouwing van mijn ethische en medische bezwaren tegen bijv. anticonceptie.

– Mijn visie op seksualiteit voor het huwelijk zou een ‘massief eiland’ zijn, niet iets waar jongeren direct behoefte aan hebben. Op dezelfde dag dat ik de recensie onder ogen kreeg, appte een jongere uit een doorsnee GB-gemeente hoe veel onbegrip ze onder haar (kerkelijke) vrienden ontmoet met haar visie dat dit inderdaad binnen het huwelijk hoort. Zouden we met alle accent op gesprek en dialoog misschien niet onze jongeren weer moeten leren allereerst te luisteren naar het ‘Alzo zegt de Heere’?!

– Ten slotte bevat de recensie een pertinente onjuistheid. Mw. Polinder haalt mijn benadrukking van de bijbelse plicht tot het krijgen van kinderen voor het voetlicht, waarna ze de suggestieve zin toevoegt: ‘Als je dit leest als echtpaar dat om medische en psychische redenen geen kinderen (meer) mag krijgen…’. Deze puntjes willen pastorale ongevoeligheid suggereren, maar ze wekken bij mij alleen de suggestie dat mw. Polinder het boek niet uitgelezen heeft. Heel hoofdstuk 6 is aan deze thematiek gewijd, een hoofdstuk waar ervaringsdeskundigen bij mee hebben gelezen en waar terdege ingegaan wordt op de medische en psychische factoren – een gegeven dat ze niet vermeldt. Ik verwacht van een recensent niet het in alles met me eens te zijn, wel dat recht gedaan wordt aan de inhoud en de intentie van de auteur. Dat is mijns inziens in deze recensie onvoldoende het geval.

M. Klaassen, Arnemuiden
M. Klaassen, Arnemuiden