Waar bent u naar op zoek?

Sionskerk Epe maakt doorstart

09-09-2021

Zondag 5 september heeft de gemeente van de Sionskerk in Epe een nieuwe start gemaakt. Na de trieste gang van zaken begin augustus, toen haar predikant en drie andere ambtsdragers de gemeente verlieten, gloort er nieuwe hoop voor de gemeente. Met de hulp van de omliggende gemeenten Emst en Oene en van het breed moderamen van de classicale vergadering Veluwe is er een kerkenraad gevormd en kon voorzien worden in de ambtelijke aanwezigheid. Uit de gemeente is een kerken

Er is ook een nieuwe preekvoorziener: Aike Smith, Ballastputweg 4, 8162 EN Epe, smithaike5@gmail.com, 06-24665709. Hij gaat aan het werk om het preekrooster voor 2022 te vullen.