Waar bent u naar op zoek?

Sionskerk in Epe ontvangt nieuwe kerkenraad

20-01-2022

Sinds begin december heeft de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Epe een nieuwe kerkenraad. Er zijn in de Sionskerk vier broeders in het ambt bevestigd, te weten: twee ouderlingen, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Daarmee is er nog een vacature voor diaken en voor ouderling-kerkrentmeester.

Begin augustus verlieten de predikant, dr. T.E. van Spanje, en drie andere ambtsdragers de gemeente, waarna er in september met hulp van de omliggende gemeenten Emst en Oene en van het breed moderamen van de classicale vergadering Veluwe een tijdelijke kerkenraad werd gevormd onder voorzitterschap van ds. J. Boer. Ds. Boer blijft ook nu voorzitter. Het pastoraat is in handen van ds. C. van de Worp. De hoop is dat de gemeente weer tot bloei zal komen. Het scribaat gaat over naar H.J. van Noorel, Veerstraat 15, 8181 VW Heerde, 0578-690364, scriba@sionskerkepe.nl.