Waar bent u naar op zoek?

Situatie in Nederland bemoedigt Franse docent te Aix, Jean-Philippe Bru

23-05-2016

De faculteit Jean Calvin in Aix-en-Provence biedt een aanvulling op of verdieping van de theologische opleiding die studenten elders in de wereld gevolgd hebben, vertelt ds. J.P. Bru.

Bru is docent Praktische Theologie én oud-student van de faculteit. Onlangs was hij op bezoek in Nederland, samen met de algemeen directeur Kim Tran. Hij is getrouwd met de Roemeense Dana, die hij ontmoette tijdens zijn missionaire werk in Roemenië. Na de val van Ceauşescu was Bru daar betrokken bij een kerkplantingsproject.

Dagelijkse praktijk

Bru: ‘Na mijn studie in Aix ben ik twaalf jaar predikant geweest in de UNEPREF (Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Evangéliques de France, een protestants kerkgenootschap in de gereformeerde traditie). Omdat ik zelf als predikant gewerkt heb, kan ik voor mijn colleges putten uit mijn eigen ervaring en met de studenten delen wat ik in de loop van de jaren heb ontdekt en overdacht.’

Zijn vak bestaat uit vijf domeinen: spiritualiteit, eredienst, zending, theologie van het pastoraat en pastoraat in de praktijk. ‘Het doel is dat de studenten leren een verbinding te leggen tussen hetgeen ze tijdens de colleges leren en de dagelijkse praktijk. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de gereformeerde theologie niet alleen de beste weergave is van het bijbelse gedachtegoed, maar ook in de praktijk zijn weerslag heeft.

Ik wil de studenten laten zien hoe de gereformeerde leer van de genade zijn uitwerking kan hebben in onze manier van preken, mensen begeleiden en evangeliseren. Het gaat er niet om dat mensen overtuigd raken van het reformatorische gedachtegoed, maar dat hun denken en doen door de waarheid in Christus veranderd worden.’

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 20 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)