Waar bent u naar op zoek?

Mensvormig spreken over God (5, de neus)

Slechts twee geuren

Ds. H.J. van der Veen
Door: Ds. H.J. van der Veen
09-03-2023

De stam van Levi krijgt een belangrijke taak toebedeeld: het reukwerk offeren. In de Bijbel worden onze gebeden vergeleken met reukwerk dat opstijgt voor Gods aangezicht. En ook ons leven wordt in verband gebracht met geur – ‘wij zijn een aangename geur van Christus’, zegt Paulus.

In de Bijbel speelt onze neus een belangrijke rol. Onze neus is het orgaan waardoor we ademen: ‘Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.’ (Gen.2:7) Het tegenovergestelde is echter ook waar: Zodra wij onze laatste adem uitblazen, sterven we.

Het Hebreeuwse woord voor neus kan eveneens worden vertaald met toorn. Als iemand boos wordt, zie je dat zijn neusvleugels gaan trillen en je hoort het snuiven van zijn neus. Vandaar dat Elifaz zegt: ‘Door de adem van God komen zij om, en door het blazen van Zijn neus worden zij vernietigd.’ (Job 4:9, zie ook Ps.18:9,16)

De neus is een teken van kracht. Als het volk Israël uit Egypte wordt geleid, staat het op een gegeven moment voor de Schelfzee. En dan baant God een pad door het water: ‘Door de adem van Uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee.’ (Ex.15:8)

De zegen

Mozes is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij is inmiddels 120 jaar oud. Hij staat op een grensovergang. Achter hem ligt de woestijn en voor hem ligt het beloofde land Kanaän. Maar voordat hij sterft, zegent hij het volk Israël: ‘Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft, vóór zijn dood.’ (Deut.33:1)

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 9 maart 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. H.J. van der Veen
Ds. H.J. van der Veen

uit Sliedrecht is emeritus predikant.