Waar bent u naar op zoek?

Sleutel voor Oude Testament

21-01-2013

Oude en Nieuwe Testament zijn een eenheid, benadrukt drs. H.J. de Bie in zijn ‘Bijbelse theologie van het Oude Testament’. Deze eenheid ligt wat hem betreft in Jezus Christus. Ds. W.J. Dekker bespreekt de publicatie.

Het boek is de neerslag is van jarenlange nauwgezette bestudering van de Bijbel. Het moet voor De Bie, emeritus predikant te Huizen, zelf echte vreugde zijn geweest dat hij – inmiddels op leeftijd gekomen – dit boek heeft kunnen voltooien. Ik heb daar veel respect voor.

De volledige titel van het boek is: ‘Bijbelse theologie van het Oude Testament vanuit de gereformeerde traditie. Een aanzet en uitnodiging’. De ondertitel verraadt dat het boek niet meer wil zijn dan een bescheiden poging een bijbelse theologie van het Oude Testament te schrijven.

Het gaat ds. De Bie dan wel om een heel bepaalde poging, namelijk een die zich beweegt in de gereformeerde traditie. Dat maakt nieuwsgierig. Want hoe ziet een bijbelse theologie van het Oude Testament er dan uit? Wat maakt haar tot een gereforméérde bijbelse theologie?

Dat zit hem daarin dat de schrijver op een heel bepaalde manier met de Bijbel, met het Oude Testament omgaat. Zijn boek getuigt van grote eerbied voor de Bijbel, de bijbeltekst en de God van de Bijbel. We hebben niet met zomaar een boek te maken, maar met teksten waar doorheen de levende God Zelf tot ons spreekt.