Waar bent u naar op zoek?

Sliedrecht denkt na over discipelschap

20-01-2014

Je kunt de kerkelijke pers niet opslaan of je struikelt over de term ‘discipelschap'. Is het geen hype? Hervormd Sliedrecht denkt van niet. De predikanten Tanghé en Van der Veen over discipelschap als roeping van volgelingen van Jezus Christus.

Een toevallige voorbijganger kan in hervormd Sliedrecht aangenaam verrast worden. Er zijn vier wijkgemeenten en de betrokkenheid van de leden is groot. Het kerkbezoek neemt toe, zelfs in de avonddiensten. Als we onze dankbaarheid daarover zouden uitschrijven, zou dit blad te klein zijn.

Maar hiermee is niet alles gezegd. Tijdens een vergadering van de algemene kerkenraad, een paar jaar geleden, kwamen er bij de bezinning op ons pastorale werk cijfers op tafel. Schokkende cijfers.

Onze hervormde gemeente is opgedeeld in vier wijken, twee van Gereformeerde Bondssignatuur en twee confessionele. Samen hebben we 6100 actieve leden en 1500 ‘passieven’, met wie we tot voor kort geen enkel contact hadden.Overigens doen de ‘actieven’ hun naam niet altijd eer aan: ongeveer 40 procent van hen komt geregeld naar de kerk. Van alle jongeren in de kaartenbak doet slechts een kwart mee in het jeugdwerk. Je kunt het ook omdraaien: 60 procent van de ‘actieve leden’ zien we zelden of nooit in de kerk en driekwart van de jongeren ontmoeten we niet op catechisatie of club.