Waar bent u naar op zoek?

Hoogbegaafde jongeren hebben ruimte nodig om vragen te kunnen stellen

Snel en veel denken

Mariska Buitink-Visser MA
Door: Mariska Buitink-Visser MA
Jongeren en geloofsopvoeding
Kerkelijke gemeente
16-03-2023

Wanneer is God begonnen? Hoe weet ik of God echt bestaat? Jullie zeggen dat geloof draait om een bekeerd hart, maar geloof zit toch in je hersenen? Meer- en hoogbegaafde jongeren zitten met zulke vragen. En predikanten en jeugdwerkers weten hier niet altijd goed mee om te gaan.

Nog meer van zulke vragen: Wat moet ik met teksten in de Bijbel die niet kloppen? Als we in de hemel voor eeuwig lofliederen voor God zullen zingen, ga ik me dan niet vervelen? Elke opvoeder, jeugdwerker of catecheet zal het herkennen: jongeren die geloofsvragen stellen. Voorspelbare vragen, omdat ze aansluiten bij hun leeftijd, bij het thema van de catecheseavond of bij de actualiteit. Soms zijn ze complexer en vragen ze een moment van nadenken of zelfs onderzoek. Vragen stellen hoort bij geloofsontwikkeling en mag (moet!) om die reden gestimuleerd worden.

Wat nu als de vragen van jongeren maar blijven komen, vragen die veel dieper en intenser zijn dan die van hun leeftijdsgenoten? Als de vragen irritatie of ongeduld oproepen bij een ouder, catecheet, jeugdwerker of leeftijdsgenoot, terwijl de jongere er zelf mee blijft worstelen? Het is de werkelijkheid van veel meer- en hoogbegaafde jongeren, waarmee niet elke predikant, catecheet of jeugdwerker altijd raad weet.

Weinig aansluiting

In Nederland is ongeveer drie procent van de bevolking ‘hoogbegaafd’ (IQ boven 130), een iets hoger percentage, ongeveer zeven procent, is ‘meerbegaafd’ (IQ tussen 120 en 130). In een catechesegroep van twintig jongeren zitten, bij een gemiddelde populatie, in theorie dus twee jongeren met begaafdheidskenmerken. Ze worden soms over het hoofd gezien, omdat ze niet op willen vallen en zich aanpassen aan hun omgeving. Soms dreigen ze af te haken doordat ze weinig aansluiting vinden in jeugd- en/of gemeentewerk. Het zien en horen van deze jongeren maakt een wereld van verschil, maar wie zijn zij? Wat kenmerkt hen? Hoe kunnen wij deze jongeren betrekken in de gemeente?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 maart 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Mariska Buitink-Visser MA
Mariska Buitink-Visser MA

is theoloog en conceptontwikkelaar bij de HGJB. Voorheen was ze werkzaam als talentbegeleider in het voortgezet onderwijs.