Waar bent u naar op zoek?

Spaanstalig beraad

24-12-2013

Acht organisaties hebben het Spaanstalig beraad in het leven geroepen. Het doel is op een vruchtbare manier samenwerken door het uitwisselen van informatie, door gebruik te maken van elkaars expertise en samen te werken waar mogelijk.

Er waren al wel eerder contacten tussen personen en organisaties, zowel in Nederland als in Spanje. En iedereen wist wel van het bestaan van de ander, maar nog nooit was het gelukt om vertegenwoordigers van alle organisaties die in Spanje werken, bij elkaar te krijgen.
Op initiatief van Hans ten Klooster, directeur In de Rechte Straat, en ondergetekende werden twaalf organisaties telefonisch benaderd. Vanaf het begin was iedereen positief: ‘Het zou heel goed zijn’, hoorden we. En: ‘We hadden het er pas in het bestuur over’. Een breed gevoelde behoefte om elkaar beter te leren kennen en meer van elkaars werk te weten.
Doelstellingen voor de langere termijn zijn mogelijke samenwerking in projectvorm, bijvoorbeeld in literatuurwerk of vertaalwerk, gezamenlijke conferenties in Spanje of in Nederland en wellicht het formuleren van een gezamenlijke visie en missie. Het laatste uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers van Spaanse kerken en organisaties. Een nevendoel is vermijden dat er zaken dubbel gedaan worden, zoals het vertalen van een boek in het Spaans.

Spaanse protestanten
Historisch gezien zijn de oudste contacten die vanuit de Protestantse Kerk – stichting Het Evangelie in Spanje – met de Spaanse Evangelische en Episcopaalse Kerk. Ze dateren vanuit de negentiende eeuw. Dan zijn er door persoonlijke initiatieven van regelmatige bezoekers aan Spanje de organisaties van de twintigste eeuw ontstaan: de interkerkelijke Spaanse Evangelische Zending (SEZ) en In de Rechte Straat (IRS) en in vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde kring Steun de Broederschap en het literatuurwerk vanuit FELiRe. Uit de 21ste eeuw stammen de brede Spaanstalige initiatieven van NET Foundation en het Centrum voor Bijbelonderzoek.