Waar bent u naar op zoek?

SSNR-congres over de piëtistische visie op epidemieën

02-09-2021

Op zaterdag 25 september, van 10.00 tot 15.00, belegt de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) in de Grote of St. Janskerk te Linschoten DV haar najaarscongres. Tijdens dit congres wordt de vraag behandeld hoe piëtisten in de Noordelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd epidemieën duidden en hoe zij omgingen met kerkgang en pastoraat in crisistijd. Welke medische opvattingen speelden daarbij een rol en hoe stonden die in relatie tot ‘leer en leven’?

Prof. dr. M.J. van Lieburg gaat in op ‘Het medisch kader van de piëtistische receptie van epidemische dreigingen’, prof. dr. W.J. op ’t Hof spreekt over ‘Maatschappelijke bestrijding van de pest in de beoordeling van de Nadere Reformatie’ en drs. ing. H. Koopman houdt een lezing over ‘Piëtistisch pastoraat aan zieken tijdens de pest in de zeventiende eeuw’. Inbegrepen is een rondleiding in de kerk door drs. G. Boonzaaijer. Aanmelden kan via: www.ssnr.nl/congresnadere-reformatie. Hier staat ook het laatste nieuws en enige literatuur. De kosten (inclusief koffie/thee en lunch) bedragen € 25,00. Dit bedrag dient voor 10 september tegelijk met de aanmelding te worden overgemaakt op rekeningnummer NL17INGB0005352562, t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.