Waar bent u naar op zoek?

Staatsbezoek

Dr. G. Leertouwer
Door: Dr. G. Leertouwer
20-06-2023

Een staatsbezoek is doorgaans een feestelijk gebeuren. Staatshoofden van twee landen ontmoeten elkaar. De volksliederen worden gespeeld en er wordt een dronk uitgebracht op de relatie tussen beide landen. Het is een kans om als land te laten zien wat je in huis hebt en om voordelen te halen uit de samenwerking. Maar wat nu als de staat op bezoek komt bij burgers thuis, bij particuliere organisaties en bij kerken? Is dat ook zo feestelijk en voordelig? Die vraag is actueel geworden door de kabinetsplannen over toezicht op informeel onderwijs.

Controle

Minister Wiersma is bijzonder gretig om controle uit te oefenen op het onderwijs. Nog begin deze maand stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel dat de bevoegdheid van de minister fors verruimt om in het bekostigde onderwijs in te grijpen bij ernstige problemen met slechts enkele leerlingen. Daarnaast werkt de minister inmiddels ook plannen uit om grip te krijgen op informele, niet-bekostigde vormen van onderwijs. Die behoefte aan controle ontstond in de Tweede Kamer na berichten over radicale, salafistische moskeescholen die zich afkeren van de samenleving. Inmiddels is echter duidelijk dat onder informeel onderwijs volgens de minister veel meer valt dan deze weekendscholen. Denk bijvoorbeeld aan zondagsscholen, catechisatie en thuisonderwijs van enkele gezinnen gezamenlijk. En het gaat niet alleen om het bestrijden van haat en geweld, maar ook om een glibberige term als discriminatie.

De minister verkoopt zijn plannen sympathiek door allereerst uit te leggen dat hij het informeel onderwijs wil helpen om meer kwaliteit te leveren. Dat de Grondwet deze goedbedoelde hulp niet wenselijk vond bij informele onderwijsvormen zoals een naaischool of de catechisatie, doet kennelijk niet ter zake. Opvallend is ook dat onder andere zondagsscholenbonden zelf aangeven dat zij die hulp niet nodig hebben en dat zij het prima zelf redden. Het kan in dit verband wellicht geen kwaad om af en toe eens aan de uitspraak van oud-president Ronald Reagan van de VS te denken, dat de meest angstaanjagende woorden zijn: ‘Ik ben van de overheid en ik ben hier om te helpen.’

Lees de volledige tekst van dit Signalement in De Waarheidsvriend van donderdag 22 juni 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. G. Leertouwer
Dr. G. Leertouwer

uit Dordrecht is lid van de redactie van De Waarheidsvriend.