Waar bent u naar op zoek?

750 jaar religieus leven in Gouda (1)

Stad van verdraagzaamheid

ds. H. Liefting
Door: ds. H. Liefting
Kerkgeschiedenis
16-06-2022

Van oudsher wordt ervan uitgegaan dat graaf Floris V in 1272, dit jaar 750 jaar geleden, Gouda het stadsrecht gaf. Er vinden daarom allerlei festiviteiten en herdenkingen plaats vanwege ‘Gouda 750 jaar’.

Bij de officiële opening van de grootscheepse herdenking, die op 12 april plaatsvond in de Goudse Sint-Janskerk, was ook koning Willem-Alexander aanwezig.

Er zijn overigens wel stemmen die beweren dat de stad al voor 1272 bepaalde (stads)rechten genoot, waaronder het recht op tolvrijheid, maar dat doet niets af van de waarde van de huidige herdenking.

Sint-Janskerk

Als we 750 jaar terugtellen, zitten we in de late Middeleeuwen. De reeds genoemde Goudse Sint-Janskerk wordt het eerst vermeld in 1336, maar moet al eerder als parochiekerk hebben bestaan. Oorspronkelijk was de kerk de kapel van het kasteel van Gouda.

In en rondom dat gebouw speelde het religieuze leven van de inwoners van Gouda zich voornamelijk af. Dagelijks werden er missen opgedragen, werd er gedoopt, getrouwd en gerouwd. Ook de doden werden er begraven, dat wil zeggen de rijken. De armen vonden buiten op het kerkhof hun laatste rustplaats.

Altaren en processies

Op Sacramentsdag, een van de belangrijkste feestdagen van het jaar, kwamen de priesters in hun fraaie misgewaden, samen met het voltallige stadsbestuur, de kerk uit met een gewijde hostie. In een schitterende, vergulde monstrans werd het ‘heilige brood’ onder een baldakijn in de kleuren van de stad rondgedragen. Allerlei geestelijken, die de stoet vergezelden, droegen brandende toortsen, heiligenbeelden en kruisen. Het stadsbestuur hechtte grote waarde aan dergelijke processies, om daarmee te laten zien dat ze haar wereldlijke macht van God ontving.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 juni 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

ds. H. Liefting
ds. H. Liefting

uit Gouda is emeritus predikant. Hij was tot mei 2022 lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.