Waar bent u naar op zoek?

Prediking en pastoraat horen bij elkaar

Steeds weer luisteren

Pastoraat
01-12-2022

Prediking en pastoraat horen bij elkaar. Beide hebben te maken met steeds weer luisteren. Een voorganger is tot zegen voor de gemeente wanneer hij een goede luisteraar is, zowel naar Gods Woord als naar de gemeente.

Voorop staat het luisteren naar Gods Woord. Nauw daaraan verbonden is het open oor voor de gemeente. Het betreft de open en nieuwsgierige houding naar wat er omgaat in het leven van dat meisje van dertien jaar. Luisteren maakt de predikant vertrouwd met de aanvechting van de tachtigjarige weduwnaar die sinds enkele jaren zondags alleen de kerk binnenkomt.

Emmaüsgangers

Er zijn goede voorbeelden van een dergelijke luisterhouding. Afgelopen zomer had ik het voorrecht om in Boedapest tijdens de conferentie van de Societas Homiletica een lezing bij te wonen van Samuel Wells. Ik noem het een lezing. Maar eigenlijk bestond het grootste gedeelte van zijn bijdrage uit twee preken waarop hij kort reflecteerde. Het betrof een kerstpreek en een paaspreek. Een van deze preken illustreert hoe de bekende theoloog en priester in de kerk van Engeland omgaat met het steeds weer luisteren. Wells las een gedeelte voor uit een preek over de Emmaüsgangers. De derde Persoon, Die later Jezus blijkt te zijn, is een goede luisteraar. De levensvragen en het gevoel van de twee reizigers haalt Hij met een enkele vraag naar boven.

Weg, voorbij, nooit

In de Engelstalige preek van Wells klinken er dan drie indringende woorden, gone, over, never (weg, voorbij, nooit). Deze woorden typeren de levenservaring van de Emmaüsgangers. Wanneer we goed luisteren, horen we deze ervaringen ook vandaag. In verhalen van gemeenteleden die stuk- en vastlopen in een wereld die in zichzelf geen perspectief biedt. Het zijn de levensverhalen van jonge mensen die het rappe tempo van opeenvolgende crises niet kunnen bijbenen. We horen de stem van een weduwe die terugblikt op wat niet meer terugkomt. Wat is ons leven zonder het Evangelie?

Wanneer Christus met de Emmaüsgangers meeloopt, blijkt dat Hij niet alleen luistert naar hun verhalen. Hij heeft eerst indringend geluisterd naar het grote verhaal van Zijn Vader. Hij is door en door vertrouwd met Mozes, al de profeten en al de Schriften. Door het onderwijs vanuit deze Schriften, die wijzen op Hem, de Opgestane, verandert het perspectief van de Emmaüsgangers totaal. ‘Weg, voorbij en nooit’ veranderen in vreugde, hoop en toekomst.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 december 2022. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-