Waar bent u naar op zoek?

Steunfonds Gereformeerde Bond zet in op behoud predikantsplaats

19-05-2014

Het Steunfonds van de Gereformeerde Bond adviseert en ondersteunt de laatste jaren steeds vaker gemeenten. Op dit moment zijn er contacten met ongeveer 55 gemeenten, schrijft commissielid A. Wolswinkel.

Soms lopen de gesprekken uit op financiële ondersteuning door het steunfonds. Maar vooral wil het steunfonds het nut van tijdig beleid benadrukken en de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om contact te zoeken met gemeenten in de buurt.

Het Steunfonds van de Gereformeerde Bond ziet in gesprekken met kerkenraden een tendens in zaken die steeds meer prioriteit krijgen. Het gaat onder meer om de volgende vragen. Hoe kunnen we financieel op peil blijven als uitgaven stijgen, maar inkomsten niet? Hoe kunnen we de predikantsplaats behouden als inkomsten en uitgaven niet in evenwicht zijn? Welke middelen heeft de landelijke kerk om ons te ondersteunen? Onze gemeente is immers onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Wat kan het Steunfonds van de Gereformeerde Bond voor ons betekenen?
Deze vragen spelen niet langer alleen in grote steden, maar evenzeer in kleine gemeenten of kleine stadswijkgemeenten. Ook daar krimpt het ledenaantal eerder dan dat het groeit (enkele uitgezonderd). Het steunfonds probeert de vragen van elkaar te scheiden en daar over mee te denken met de gemeenten.

Bij de vragen over stijgende kosten voor de predikantsplaats en onderhoud van gebouwen verwijst het steunfonds altijd eerst naar de daarvoor geëigende instanties, bijvoorbeeld de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer en de gemeenteadviseur Kerkbeheer. Het steunfonds kan zelf weinig doen als het gaat om de kosten voor gebouwen. Voor de predikantsplaats kan het steunfonds soms tijdelijke garantiestelling bieden, als garantie voor of in sommige gevallen zelfs ter aanvulling op de maximaal mogelijke formatieplaats.