Waar bent u naar op zoek?

Stille nacht

19-12-2011

Sommigen noemen ‘Stille nacht' een larmoyant lied. Is het bekende kerstlied inderdaad overdreven sentimenteel? Dr. J. de Gier zoekt het uit.

Heel wat kerstliederen die we nog steeds zingen zijn eeuwenoud. De bekende liederen ‘Nu zijt wellekome’ en ‘Ons genaket die avondstar’ gaan terug tot de Middeleeuwen. Daarmee vergeleken is ‘Stille nacht, heilige nacht!’ betrekkelijk jong – ‘slechts’ twee eeuwen oud. Maar het is wel een kerstlied dat de hele wereld heeft veroverd en wordt gezongen door christenen en niet-christenen. In het Engels – ‘Silent night, holy night!’ -, in het Frans – ‘Douce nuit, sainte nuit!’ -, natuurlijk ook in het Duits, de oorspronkelijke taal van het lied, en in vele andere talen binnen en buiten Europa.

Binnen ons taalgebied bestaan er ook nog weer vele versies van: protestants en rooms-katholiek, en verder vele versies in dialecten als het Gronings, Brabants en Limburgs. Ook zangers die niets met het christelijk geloof van doen willen hebben, geven het een plaats in hun repertoire. De vraag is: Is die populariteit terecht?