Waar bent u naar op zoek?

Streven naar de gave van profetie

02-06-2020

Paulus roept de gemeente van Korinthe op om naar de geestelijke gaven te streven ‘en vooral daarnaar dat u mag profeteren’ (1 Kor.14:1). Wat betekent dit vers vandaag voor mensen die de kerk willen dienen? vraagt ds. A. van Lingen zich af.

De opwekking tot het gebruiken van de profetische gave is het eigenlijke onderwerp van de hoofdstukken 12-14 van de eerste brief aan Korinthe. 

De gave van profetie is overigens niet slechts voorbehouden aan de prediker. Hoewel de predikant als theoloog en ambtsdrager wel degene is die de woorden van de profetie toetst, kunnen aspecten van profetie door mensen uit de breedte van het maatschappelijke leven aangedragen worden. Gemeenteleden weten van de halsstarrigheid en goddeloosheid van het leven soms meer dan de predikant. Zij doorzien situaties vaak scherper.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 juni 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen of hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.