Waar bent u naar op zoek?

Studenten en proponenten

Mirjam Kwakernaak-Hardeman
Door: Mirjam Kwakernaak-Hardeman
04-05-2023

De media laten zien dat het vaak slecht gesteld is met onze omgangsvormen: seksuele intimidatie, machtsmisbruik, agressie, pesten en discriminatie – allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag komen aan het licht. Gaat dit kerkdeuren voorbij?De volgende hervormd-gereformeerde studenten en proponenten zijn bevoegd in de eredienst voor te gaan.

Kunnen we ervan uitgaan dat het in de kerk niet voorkomt? Ongetwijfeld niet. In het groot of in het klein, ongewenst gedrag komt overal voor. Soms wordt er wat vergoelijkend over gedaan: ‘Je mag tegenwoordig ook niks meer.’ Feit is dat wat ‘onschuldig’ begint, vaak uitdraait op grote emotionele schade: die net iets te enthousiaste aanraking, die schurende opmerking, die ene foto op Instagram…

Gevolgen

De gevolgen van ongewenst gedrag moeten niet worden onderschat: psychische of lichamelijke klachten, een gevoel van minderwaardigheid, effect op privérelaties of gezinssituaties, angst, depressie, suïcide. Als kerk moeten we er daarom alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. De kerk moet een veilige plek zijn, een plaats waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Dat is niet vanzelfsprekend zo.

De Protestantse Kerk in Nederland adviseert gemeenten daarom hierover na te denken. Stel het onderwerp aan de orde en formuleer beleid om dit in goede banen te leiden. Dat is ter bescherming van iedereen. De ouderling die op bezoek gaat bij een gemeentelid dat single is, de jeugdwerkleider die een aantal tieners thuis brengt tot er één overblijft… Die ouderling en die jeugdwerkleider kunnen over de schreef gaan, maar ze kunnen ook onterecht beschuldigd worden.

Beleidsplan

Sommige gemeenten hebben hierover al een compleet beleidsplan opgesteld, inclusief stappenplan, vertrouwenspersonen, gedragscodes en Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG, zie kader Verklarende woordenlijst). In andere gemeenten staat het onderwerp nog in de kinderschoenen, of zelfs dat nog niet. Bij een beleidsplan ‘Veilige Kerk’ komt heel wat kijken. Want een beleid hebben, betekent ook beleid uitvoeren en administreren. Om een voorbeeld te noemen: van wie wordt een VOG gevraagd? En waarop wordt de VOG getoetst? Geldt dat voor alle leidinggevenden in de kerk en het jeugdwerk, dus zowel voor predikant als kerkenraad en jeugdwerkleiders? En wat te denken van alle vrijwilligers bij de oppas van de kerk of bij het Vakantie Bijbel Werk? Of kunnen sommige groepen toe met alleen de gedragscode in combinatie met een vierogenprincipe? Dit soort besluiten moet zorgvuldig uitgevoerd en geadministreerd worden.

Bewustwording

Is met een beleidsplan ‘Veilige Kerk’ alles dicht te timmeren? Nee, dat is een illusie. Maar door het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, ontstaat er wel een voortdurende bewustwording van wat integer gedrag inhoudt. Een gedragscode en een VOG zijn middelen die drempelverhogend werken voor personen met verkeerde bedoelingen. De kerk laat hiermee zien dat veiligheid en bescherming heel belangrijk wordt gevonden.


Verklarende woordenlijst

Gedragscode – een document waarin onder woorden wordt gebracht aan welke gedragsvoorschriften personen zich moeten houden

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor een uit te oefenen taak (zie justis.nl)

Stappenplan – protocol dat in werking treedt zodra er een melding wordt gedaan van ongewenste omgangsvormen

Vertrouwenspersoon – persoon bij wie ongewenst gedrag gemeld kan worden en door wie het slachtoffer, indien gewenst, begeleid wordt

Vierogenprincipe – de regel dat er bij een contact altijd een tweede persoon moet kunnen meekijken of -luisteren.


Meer info over een veilige kerk is te vinden via: hgjb.nl/toerustingsavonden hgjb.nl/veilig-jeugdwerk protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente veiligekerk.nl smpr.nl (meldpunt seksueel misbruik in de kerk)

L.W.M. van Aalst, Echtenstein 169, 1103 AA Amsterdam, tel. 06-46489812, leonard.vanaalst@hotmail.com.

A.R. van Asselt, Oude Utrechtseweg 13, 3743 KN Baarn, tel. 06-46695808, arvanasselt@kliksafe.nl.

J.W. Bassie, Kamerlingh Onnesstraat 65, 9725 CP Groningen, tel. 050-3135837/06-23684244, jwbassie@hotmail.com.

P. Bijl, Jan Steenlaan 122, 3351 RD Papendrecht, tel. 06-49405382, pbijl@solcon.nl.

J.G. Blok, Erfstraat 2, 6668 AE Randwijk, tel. 06-13999259, jonathanblok94@gmail.com.

M. Bos, Nederwoudseweg 15-C, 6741 MA Lunteren, tel. 06-11891219, maurits_bos@hotmail.com.

J.P. Bredenhoff, Asterstraat 30, 7641 CL Wierden, tel. 0546-706518, bredenhoff@live.nl.

H. van Dam, Damreesche Spoor 7, 3832 KS Leusden, tel. 033-2000151, hvandam@kliksafe.nl.

C. van Dijk, Bovenstraatweg 64, 8096 PG Oldebroek, tel. 06-51351262, c.van.dijk@pthu.nl.

M. van Genderen, Ridderspoor 19, 4143 GK Leerdam, tel. 06-14438305, martijnvg1988@live.nl.

G.A. van Ginkel, Dorpsweg 232a, 3738 CM Maartensdijk, tel. 0346-213445, gavanginkel@kpnmail.nl.

J.J. de Haan, Herenweg 194-A, 3645 DV Vinkeveen, tel. 06-45727160, jjdehaan1991@gmail.com.

R.P. Hoogenboom, Rembrandtlaan 116, 3443 EM Woerden, tel. 06-30117579, rphoogenboom@tele2.nl.

H.G. van Ingen, Rondweg 17, 3474 KD Zegveld, tel. 06-20687432, geertvaningen@gmail.com.

L.M. Jongejan jr., Julianahof 5, 3466 NR Waarder, tel. 06-27835160, lmjongejan@solcon.nl.

A.N. Kleijn, Mattenbies 36, 2957 RJ Nieuw-Lekkerland, tel. 06-21352428, ariekleijn@solcon.nl.

W. Koelewijn, Vlietsingel 84, 3831 SV Leusden, tel. 06-20584867, woutkoelewijn@hotmail.com.

A.L. Kornaat, Rondeel 150, 4791 LB Klundert, tel. 0168-850453, akornaat@home.nl.

A. van Kralingen, Hugo de Grootlaan 31, 2984 GC Ridderkerk, tel. 0180-433440, avankralingen@xs4all.nl.

H. Kramer, Blankespoorsedijk 17-A, 6741 LB Lunteren, tel. 06-54941232, proponentkramer@gmail.com.

H. Krooneman, Koeweg 16, 8084 PP ’t Harde, tel. 06-34581533, erikkrooneman@hotmail.com.

J.A. de Kruijf, Oosteinde 41, 2969 AT Oud-Alblas, tel. 0184-691574.

J.F. Leeflang, Dichterslaan 10, 3906 EN Veenendaal, tel. 0318-507201, j.f.leeflang@hccnet.nl.

P.J. Lok, Nieuwlandsweg 62, 8091 HP Wezep, tel. 06-30623581, p.j.lok@outlook.com.

J.G. Macdaniel, Meerkoet 22, 2957 NJ Nieuw-Lekkerland, tel. 0184-684179/06-13147919, j.g.macdaniel@kliksafe.nl.

J.P. de Man, Vliertwijksestraat 13, 5243 RG Rosmalen, tel. 073-5219212.

J.J. van der Meulen, Oude Rijksweg 463, 7954 GJ Rouveen, tel. 06-28469892, jjvdmeulen@kliksafe.nl.

H.H. de Mots, Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk, tel. 06-11942596, Henrian_mots@hotmail.com.

J. Mulder, Tolhuislaan 15, 3862 WK Nijkerk, tel. 033-2537892, jmulder245@gmail.com.

F.C. de Ronde, Deutzstraat 6, 2342 AC Oegstgeest, tel. 06-14328506, rensderonde@live.nl.

M.A.H. Rolfes, Jacob Marisstraat 5, 3262 HJ Oud-Beijerland, tel. 0186-622023, info@rolfes.nl.

M. van Rijn, Oosterhof 6, 2225 DW Katwijk, tel. 071-4072469/06-27434603, m.v.rijn@hotmail.com.

P. van der Schee, Dillenburg 11, 3871 DE Hoevelaken, tel. 033-2530670/06-40377664, pietervanderschee@gmail.com.

A.N.J. Scheer, Westkade 439, 1273 RP Huizen, tel. 035-5265782, anjscheer@gmail.com.

J. Schneider, Ruigenhoekweg 6, 4285 WT Woudrichem, tel. 06-21872771, jacob@schneiderbv.nl.

L. Schouten, Gortelseweg 78, 8076 PS Vierhouten, tel. 0577-411248, lschouten@kliksafe.nl.

M. Slingerland, Graaf Florisweg 93, 2805 AH Gouda, tel. 06-21281355, m.slingerland@pthu.nl.

L. Solleveld, Rijnvaartweg 47, 2691 WJ ’s-Gravenzande, tel. 0174-416650, l.solleveld@kabelfoon.nl.

A.A. Teeuw, Pelikaan 89, 2986 TE Ridderkerk, tel. 0180-426132, teeuw.a@filternet.nl.

H.J. Teeuwissen, Delta 79, 1273 LD Huizen, tel. 06-22958589, h.j.teeuwissen@gmail.com.

F.A. Visser, Esdoornstraat 18, 4306 AH Nieuwerkerk, tel. 06-46336061, florisvisser@gmail.com.

A. de Vreugd, Olympiakade 9, 1076XP Amsterdam, tel. 06-18425098, adevreugd@icloud.com.

J. de Vries, Veenweg 64, 3353 GV Papendrecht, tel. 06-36576944, johandevries1989@hotmail.com.

H.J. van der Wal, Idastraat 49, 9716 HB Groningen, tel. 06-23981700, hjvdwal@planet.nl.

L.J. Walhout, Lavendelstraat 21, 4431 EG ’s-Gravenpolder, tel. 06-51713576, ljwalhout@gmail.com.

A. van der Werf, Zangvogelweg 93, 3815 DC Amersfoort, tel. 06-57336231, harmenvanderwerf@gmail.com.

Mirjam Kwakernaak-Hardeman
Mirjam Kwakernaak-Hardeman