Waar bent u naar op zoek?

Studiebijbel compleet

30-06-2015

Na bijna dertig jaar is het laatste deel verschenen van de Studiebijbel. In totaal zijn er nu 29 lijvige delen, die 23.000 bladzijden met uitleg bevatten. Een monumentaal werk is geleverd, dat waardevol is voor een breed publiek, schrijft ds. W.G. Hulsman

Een felicitatie is zeker op zijn plaats. Het eerste deel verscheen in 1986. Bijna dertig jaar later is het zover dat dit commentaar compleet is. Meer dan veertig auteurs hebben hun medewerking verleend. De redactie bestaat nu uit dr. J.C. Bette, drs. G. van den Brink en dr. M.J. Paul. Deze serie beschouwt de Bijbel als het historisch betrouwbare Woord van God. Dat is het uitgangspunt. De Bijbel is door de Geest van God geïnspireerd, zoals Paulus aangeeft in 2 Timotheüs 3:16: ‘Heel de Schrift is van God ingegeven’.

Dit komt ook tot uiting in het volgende:

• Allerlei theorieën die afbreuk doen aan het gezag van de Bijbel worden besproken en weerlegd.

• Archeologische gegevens komen aan de orde. Deze bevestigen geregeld de bijbelse gegevens.

• Vaak verwijst het commentaar naar andere teksten. De Schrift verduidelijkt zichzelf.

Ieder bijbelboek wordt in zijn context geplaatst. In een inleidend artikel komen onder andere de naamgeving, het auteurschap, de opbouw en de structuur van een bijbelboek aan de orde. Tevens wordt een Bijbelboek geplaatst binnen zijn historische kader. Verder beschrijven de auteurs de boodschap van elke perikoop.

In het eigenlijke commentaar vinden we op de linkerpagina het Grieks of Hebreeuws afgedrukt, met daaronder de vertaling. Ook staat op deze bladzijde een weergave van de meest gebruikte vertalingen. Op de rechterpagina is de verklaring van de bijbeltekst te vinden, met aan de onderkant van de bladzijde de voetnoten. Ter verduidelijking zijn geografische kaarten toegevoegd.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 3 juli 2015.