Waar bent u naar op zoek?

Studiedag 18 april Genemuiden

04-04-2024

Geref. Bond belegt regionale studiedag over ‘Toch gescheiden ?’  in Genemuiden Op DV donderdag 18 april 2024 belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in het  Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51 te Genemuiden een regionale studiedag over ‘Toch gescheiden?’ Na ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.

Na de opening door drs. P.J. Vergunst zullen Ds. G.J. Codée en mevr. M.A.L. (Anne-Marieke) Codée-Breugem uit Zwolle hun lezing houden getiteld  “Voor altijd verbonden? ”

Als twee mensen trouwen, beloven zij elkaar trouw, tot de dood hen scheidt. Toch lukt het veel mensen niet om deze belofte te houden. Waar is het onderweg misgegaan? In de hoofdlezing zal ds. G.J. Codée met ons kijken naar Bijbelse voorbeelden van huwelijken waar van alles aan de hand is. Wat kunnen we daarnaast leren van de relatie tussen God en Israël en die tussen Christus en de gemeente? Aansluitend zal Anne-Marieke Codée-Breugem, ingaan op ongezonde, maar ook gezonde patronen die zij herkent vanuit haar werk als systeemtherapeut. Is het mogelijk om in ‘hopeloze’ situaties weer tot elkaar te komen, zodat er weer begrip komt voor elkaars behoeften? Kan de onderlinge strijd die is ontstaan nog een positieve wending krijgen? Wat betekent het liefhebben van God, je naaste en jezelf hierin?

Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin drie workshops aangeboden worden.

Workshop 1:-Hart vóór je huwelijk

Ds. Wim van Vreeswijk (predikant Hervormd Rouveen Staphorst) en Jolien Duiker (jongerenwerker Hervormd Rouveen Staphorst) nemen u door middel van enkele inspiratievolle onderdelen en interactie mee in de catechese rondom het huwelijk. Onderwerpen als communicatie, participatie, geestelijk thuis e.d. krijgen een plek.

Workshop 2:- Getrouwd, en toch alleen.

Margreet Breman, psycho pastoraal werker Genemuiden, gaat in op hoe ontstaan spanningen in een huwelijksrelatie? Is er heling mogelijk in een gewond huwelijk? Of loopt dit meestal uit op een echtscheiding?  We staan stil bij de pijn van een gebroken relatie en welke impact dat heeft op de huwelijkspartners en hun mogelijke kinderen. En of dat invloed heeft op hun relatie met God. We denken na op welke wijze we als kerkelijke gemeente betrokken kunnen zijn in huwelijksproblematiek. En over het belang van het omzien naar elkaar en een goede communicatie in pastorale gesprekken.

Workshop 3:- Praktische uitdagingen van een scheiding.

Femke van Lente ,praktijkopleider Lelie zorggroep, gaat een workshop leiden d.m.v. een activerende werkvorm: denken – delen – uitwisselen. Ze gebruikt daarbij een casus met vragen waarin praktische uitdagingen zoals, contact met de gescheidene(n), huisvesting, kinderen, financiën aan bod komen.
Hoe kan de kerk en de gemeenteleden tot een waarde-, betekenisvolle hulpbron zijn bij deze uitdagingen.

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden.
Graag ontmoeten we u/jou op 18 april in Genemuiden. Opgave uiterlijk 11 april a.s. klik HIER; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen.

Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 24,50 /p.p. Gelieve dit  bedrag over te maken op rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, onder vermelding van studiedag Genemuiden. Als u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch aanmelden (055-5766660).

De Gereformeerde Bond wil met gemeenteleden en ambtsdragers hierover graag doorspreken en hun handvatten meegeven.