Waar bent u naar op zoek?

Studiedag ‘Omgaan met het lijden’

03-11-2022

Op deze plaats herinneren we aan de regionale studiedag over het thema ‘Omgaan met het lijden. Leven in gebrokenheid’, die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond DV op woensdag 16 november in Stolwijk houdt. We komen van 16.00 tot ongeveer 20.30 uur samen. Na de opening door P.J. Vergunst hoopt ds. G.H. Vlijm uit Wezep, voorzitter van de vereniging Op weg met de ander, te spreken over ‘Omgaan met gebrokenheid’. Workshops worden gehouden door mw. M.A. Buitink-Heijblom, ds. J.C. van Trigt, SDOK-medewerker Meindert Klaver en dhr. Arie van Zaanen. Opgave is nog mogelijk. Hartelijk welkom!

Voor meer info en opgave, zie gereformeerdebond.nl.