Waar bent u naar op zoek?

Studiedag over preken met Pasen

09-02-2023

Op 23 maart beleggen het Cornelis Graafland Centrum en IZB Areopagus DV een studiedag waarop een drietal preken van prof. dr. C. Graafland bestudeerd zullen worden. Het thema van deze preken zal zijn het lijden van Christus en de verzoening. Drie referenten zullen op deze preken reflecteren en met elkaar en de aanwezigen hierover in gesprek gaan. Dr. P.J. Verhagen, dr. A.J. Kunz en dr. B.J.D. van Vreeswijk zullen de preken uitleggen en becommentariëren en elk ook een kort referaat houden over hoe vandaag te preken met Pasen. Op 24 mei volgt DV een tweede studiedag, dan met het oog op Pinksteren.

De studiedag op 23 maart zal worden gehouden op de Wittenberg te Zeist (Krakelingweg 10) en duurt van 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) tot 16.00 uur. De kosten bedragen € 25,00 (incl. lunch). Aanmelden is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal deelnemers en kan via izb.nl/areopagusbijeenkomst/95/studiedag-preken-rondompasen.

Meer info via cornelisgraaflandcentrum@ gmail.com.