Waar bent u naar op zoek?

Studiereis naar Israël voor theologen

02-03-2023

Van 6 t/m 16 november organiseert de PThU in samenwerking met het Centrum voor Israëlstudies (waarin ook de GZB participeert) een studiereis voor predikanten/ theologen uit de Protestantse Kerk die de studiereis in het kader van de Permanente Educatie willen maken. Kern van de studiereis is het meenemen van predikanten en theologen in de verkenning van de Joodschristelijke relaties, Israëltheologie en actualiteit rond de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden.

De reis omvat een verdiepende kennismaking met land en volk, theologische bezinning, ontmoetingen en gesprekken met orthodoxe, conservatieve en liberale Joden, Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen. Sleutelwoorden zijn hierbij academische doordenking en vertaling naar de praktijk. In 2023 zal dit zich concentreren rond het thema Messianisme. De cursusleiding is in handen van drs. Albert Groothedde (CIS) en dr. Lieve Teugels (PThU). De reisleiders zullen niet alleen oog hebben voor het academische niveau van de bijdragen aan de reis, maar ook voor de betrokkenheid van de deelnemers bij de gesprekken en de relatie met persoonlijke (geloofs)vorming. Meer info en aanmelden via: cutt.ly/studiereis_Israel.