Waar bent u naar op zoek?

Studieweek voor studenten theologie

18-08-2022

Maandag aanstaande begint in conferentieoord Mennorode in Elspeet de vierdaagse studieweek voor studenten theologie. Het thema is ‘De kerk als lichaam van Christus’. Met ongeveer dertig studenten hopen we rond dit thema samen te komen. Uitvoerige informatie over het programma is te vinden op www.gereformeerdebond.nl. Studenten die zich nog niet opgaven, kunnen dit alsnog doen! We bevelen het werk onder de aanstaande dienaars van het Woord en andere werkers in Gods Koninkrijk van harte in de voorbede van de gemeente aan.