Waar bent u naar op zoek?

Studieweek zoomt in op schriftgezag

06-09-2017

Conferentiecentrum ‘Mennorode’ te Elspeet vormde het decor voor de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten, uitgaande van het hoofdbestuur voor de Gereformeerde Bond, schrijft Floris van Gils.

Op maandagmorgen 21 augustus kwamen theologiestudenten uit het hele land en daarbuiten (zo’n dertig in getal) naar Elspeet om na te denken over het thema ‘Schriftgezag en hermeneutiek’. 

De vraag die in de studieweek centraal stond was: ‘Wat is het kenmerkende van de reformatorische visie op het gezag van de heilige Schrift?’ In het openingswoord van ds. A.J. Mensink werd al duidelijk dat het tegenwoordig niet eenvoudig meer is om dit aan te geven. Thema’s als schriftgezag en hermeneutiek geven niet slechts het verschil meer aan tussen gereformeerde en niet-gereformeerde theologen, maar zijn interne kwesties geworden. 

Luisteren naar teksten

Een van de vragen die ds. Mensink bij deze ontwikkeling opwierp, was: ‘Kun je een gereformeerd theoloog zijn terwijl je tegelijkertijd anders met de Schrift omgaat dan de gereformeerde theologie altijd gedaan heeft?’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 september 2017.