Waar bent u naar op zoek?

Symbool en werkelijkheid

02-03-2021

De profetie heeft haar eigen manier om de toekomst te schilderen. Daarbij gebruikt ze beelden ontleend aan wat Israël vroeger van God ontvangen heeft. De toekomst is iets om naar uit te zien, legt dr. A.J. van den Herik uit.

Het is echter niet zonder meer een exacte beschrijving. Profetie typeert meer dan ze definieert. De profetische verkondiging heeft een hoog symboolkarakter. 

Achtergrondinformatie

We zagen eerder al dat de aanduiding ‘Assur’ in Micha 5:4 vooral symbolisch bedoeld is. Assyrië wordt het beeld van de haat van de wereld tegen Israël. Zo is Edom vaak het beeld van de hoogmoed en opstand tegen God (Jes.34). Beeldtaal vinden we bijvoorbeeld ook in Jesaja 2:1-5 (gelijk aan Micha 4:1-6), waar gezegd wordt dat de berg Sion hoog verheven is boven de andere bergen. Hier wordt niet bedoeld dat de berg Sion eens letterlijk hoger zal reiken dan de andere bergen, maar dat zij als berg van God belangrijker is dan alle andere bergen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 maart 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.