Waar bent u naar op zoek?

Symposium over het lijden van dieren in theologisch perspectief

19-05-2022

Het Herman Bavinck Centrum houdt DV op vrijdag 3 juni het symposium ‘Geschapen om te doden?’ Dit gaat over het lijden van dieren in theologisch perspectief. In november 2021 promoveerde P.J. Slootweg op een proefschrift met de titel Teeth and Talons Whetted for Slaughter. Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961), een onderzoek naar het lijden van dieren in relatie tot de goedheid van God. Hij concludeert dat de opvatting dat dieren pas na de zondeval stierven, wat minder gemeengoed was dan vaak gedacht. Tijdens het symposium zullen dr. B.A. Zuiddam, docent Ethiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium, dr. I.H. Stamhuis, emeritus hoofddocent Wetenschapsgeschiedenis VU, en dr. H.D. Peels, hoofddocent Filosofie en theologie VU, op het boek reageren. Na een eerste respons van Slootweg vindt een gesprek met het publiek plaats.

Het symposium wordt gehouden op 3 juni van 13.30 tot 16.00 uur in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (zaal 2A-33), De Boelelaan 1105 in Amsterdam. Opgave bij Geert Verschuure, student-assistent van het Bavinck Centrum, hbcretvu@gmail.com.